John Lindgren

John Lindgren født 4. juni 1935, oppvokst i Mjøndalen, Nedre Eiker og San Diego, Calif. USA). Sønn av Ruth og Yngvar Lindgren. Folkeskole i Norge, High School i USA. Utdannet bygningsingeniør fra Sverige og USA.

La Jolla High School
La Jolla High School | Foto: John Erik Bøe Lindgren

Fra 1958–1960 ansatt Forsvarets Anleggsdirektorat (FAD) i forbindelse med utbygging av Den Norske Marinens nye hovedbase på Haakonsvern ved Bergen.

Emigrerte til USA 1960, ansatt som konstruktør på rådgivende ingeniørkontor (James R. Libby and Associates) med konstruksjon av motorveibruer og parkeringshus.

Evan V. Jones Parkade
Evan V. Jones Parkade i San Diego (2nd Avenue / A Street) | Foto: John Erik Bøe Lindgren

Tilbake 1964, ansatt hos A/S Høyer-Ellefsen, Oslo med ansvar for utbygging og ombygning av Årdal og Sunndals Aluminiumsverker på Sunndalsøra og i Årdal (anleggsleder). 

Forflyttet til Stavanger 1971 som leder for bedriftens distriktskontor. Så kom oljevirksomheten, og bedriften startet utvikling av plattformer med oljelager og produksjonsdekk som kunne ferdigstilles ved land, og så slepes ut til de respektive oljefeltene for å starte utvinning av hydrokarboner, stor suksess. I alt ble det i en 10-års periode solgt og installert ca. 20 av disse såkalte Condeep plattformer.

Troll A Platform | Foto: Swinsto101, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons

Flyttet til Oslo i 1975 da Norwegian Contractors etablerte hovedkontor her. Fungerte som stedfortredende administrerende direktør med oppfølging av prosjekter i inn- og utland, bl.a. Canada og Saudi Arabia.


Lenker