ÅRSKAVALKADE 2004

Januar

Årets første måned står i målenes og strategienes tegn. Det produseres bunkevis med dokumenter fulle av punkter, underpunkter, noter og unoter, og, ikke minst: vedlegg. Det går nok med noen mål skog i papirforbruk, men regnskogen skal heldigvis reddes senere på året, så da går det vel opp i opp. De som sluttet å røyke nyttårsaften har så smått begynt å fyre opp igjen, særlig er de nye rundene med omorganisering en sikker vaksine mot røykeslutt og vannvogn.

Februar

Den ikke helt ukjente Jan Henry «no-fish» T. Olsen tiltrer som fylkesarbeidssjef i Troms den 11. februar. Dette er en kar som har vært ute en vinternatt før og som skulle være godt skikket til å håndtere utfordringene i regionen. Etter et lynkurs i bruk av dorg, not, nett, snurp og ruse, samt en lett innføring i bruk av hakapik, arbeidsmarkedstiltakene AB, VTA, APS og harpun, skulle han være klar til dyst. Med sitt positive vesen – demonstrert for all verden gjennom hans historiske JA-standpunkt – åpner nok alle sin hjertedør. Vi håper han får napp, uten at det faller i fisk.

Arbeidsdirektøren og trygdedirektøren er begge overbevist om at samarbeidet mellom etatene må styrkes.

Mars

Av mindre ting som skjer denne måneden kan nevnes arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Normans avgang og Morten Meyers mer stillferdige gjesteopptreden. At så mange ikke fikk med seg dette, skyldes nok den enorme suksessen Aetat hadde med elektroniske meldekort på dette tidspunktet. En tredjedel av brukerne våre benyttet seg nå av denne tjenesten, og tre av dem stakk av med en flott mobiltelefon med kamera, som de i nær framtid sikkert vil kunne bruke til å sende meldekort via WAP, SMS, MMS, GPRS, UMTS, VHF samt over kortbølgenettet.

April

Aetat melder i en pressemelding den 27. mai: «Mange ledige får relevant jobb». Etter at sjokkbølgene denne pressemeldingen medførte hadde lagt seg, kunne vi konsentrere oss om viktigere ting. For eksempel den forbilledlige saksbehandlingen som gir to miljøvernforkjempere mulighet til å starte sitt eget nettsted med støtte fra Aetat. Vi har ikke klart å kartlegge nøyaktig hvor mange fotballbaner med regnskog som hittil er reddet, men ingen skal si at disse to har ligget på latsiden, selv om de vel har ligget en god del ellers.

Arbeidsdirektøren og trygdedirektøren planlegger et møte i nær framtid.

Mai

Selvbetjeningsløsninger var et begrep som ble nevnt i enkelte sammenhenger denne måneden. Men det som opptok etaten som helhet, var forskyvningen av utbetalingen av dagpenger og attføringspenger fra fredag 28. mai til tirsdag 1. juni. Forskyvningen ble kamuflert som en feil, men var i realiteten en rest etter planleggingsminister Bendik Rugaas og hans prosjekt «Statlig styring av befolkningens privatøkonomi», som vi hadde forpliktet oss til å følge opp.

Juni

I juni var enkelte isolerte fagmiljøer opptatt av det såkalte «Rattsø-utvalget», som la fram en innstilling de hadde jobbet med. Men større konsekvenser for Aetat som helhet hadde nok 42-ukersregelen som oppsiktsvekkende ble bestemt forlenget ut året. Man regner med at denne bestemmelsen vil få uante ringvirkninger, og mange spør seg om man egentlig visste hva man gjorde da man så ettertrykkelig satte reglementet til side.

Kristiansand dyrepark satset denne måneden på en ny attraksjon ved å hente inn eksotiske FAK-sjefer fra hele landet, som i fri dressur slåss om 4 000 tiltaksplasser etter revidert statsbudsjett. Det skal ikke ha vært et vakkert syn, melder øyenvitner.

I en fotnote kan nevnes at Dagfinn Høybråten entrer scenen som arbeids- og sosialminister.

Arbeidsdirektøren og trygdedirektøren oppretter telefonisk kontakt på sekretærnivå og avtaler møte.

Juli

Juli står i miljøvernets og regnskogens tegn for Aetat. Det mange ikke var klar over, var at vi i denne måneden fikk et samlet ansvar for yrkesrettet attføring, også kalt folketrygdlovens § 11-5. Aetatere flest var nok med rette mer opptatt av at vi endelig fikk en suksesshistorie som fenget i media, i form av en uforglemmelig og forbilledlig forestilling under årets Quart-festival i Kristiansand. På en verdig måte fikk to oppfinnsomme gründere demonstrert hvor langt det er mulig å nå med bistand fra Aetat.

August

Jan Henry «no-job» T. Olsen finner ut at stillingen som fylkesarbeidssjef ikke gir tilstrekkelig mulighet til å konsentrere seg fullt og helt om næringsutvikling. Det blir for mange andre forstyrrende elementer. Sommerjobben er dermed over, og han kan gi seg i kast med nye utfordringer på andre beitemarker. Takk for nå, Jan Henry.

Grunnet forhold som det vil ta for lang tid å komme inn på her, utsetter Arbeidsdirektøren og trygdedirektøren det planlagte møtet.

September

Fire måneder etter lanseringen av selvbetjeningsløsninger når nyheten fram til statsrådene Høybråten og Meyer, som lanserer tjenestene med pomp og prakt den 13. september. De velger å gjøre en distriktssak ut av det, ettersom tjenestene gir størst gevinst for arbeidssøkere med lang vei til nærmeste Aetat-kontor, og legger lanseringen til Øvre Slottsgate i Oslo. Jubelen vil ingen ende ta. Samtidig røper Aetat i en pressmelding den oppsiktsvekkende dynamikken i arbeidsmarkedet: «Flere ledige jobber – færre arbeidsledige». Det er altså slik det henger sammen.

Oktober

Det kiler deilig nedover ryggen på alle ansatte i analyseavdelingen i Arbeidsdirektoratet når tallet på yrkeshemmede overstiger tallet på ordinære arbeidssøkere. Det er nok bare durkdrevne statistikere som virkelig kan fatte hvilken skrekkblandet fryd en krysning av disse to kurvene skaper i en analysekropp. Vi andre følger heller med på Robinson-ekspedisjonen, der vår egen Torkel Aune Sondresen fra Aetat Grünerløkka kjemper sitt livs kamp. Vi kan allerede her i oktober røpe at han ryker ut i november.

Assisterende arbeidsdirektør Yngvar Åsholt har hemmelig møte med assisterende trygdedirektør. Det ryktes om et veikart til trygd.

November

Høringsfristen for Rattsø-utvalget går ut, og Aetat leverer høringsbrev ca. et kvarter etter fristen. Det som fullstendig overskygger dette i media, er skandalen som oppstår når en av våre egne røper en av våre best bevarte yrkeshemmeligheter. «Hemmeligheten vår er at vi tenker ARBEID,» uttaler en herværende fylkesarbeidssjef. Vi har næret en slange ved vår barm! Vi regner med at Enhet for sikkerhet og beredskap i Arbeidsdirektoratet følger opp saken og at dette vil få et rettslig etterspill. Skaden er imidlertid skjedd, så kanskje vi må begynne å tenke JOBB nå. Men hysj, ikke si det til noen.

Desember

Den søte juletid senker seg over stall og stue, engler daler ned i skjul, og de ansatte i Aetat kan med god samvittighet slenge seg med på handlekjøret, stinne av julegratiale og svimle etter høstens lønnsoppgjør. Det er vel Nille som kaprer de fleste av oss, i år som i fjor.

Arbeidsdirektøren og trygdedirektøren møtes tilfeldig i køen på GlasMagasinet. De ønsker hverandre en riktig god jul og utveksler dyptfølte forsetter om å satse på nye samarbeidsmøter neste år. Vi venter i spenning.